Jak można obciążyć prądnicę?

Zastanowimy się teraz, w jaki sposób można obciążyć prądnicę, którą połączyliśmy równolegle z pracującą już jednostką. Należy bowiem pamiętać o tym, że prądnica dołączona została po to, aby odciążyć lub zastąpić pracującą już jednostkę. Poprzednio powiedzieliśmy, że zwiększając wzbudzenie prądnicy powodujemy tylko powstanie prądu biernego. Jak wiemy, moc oddawana przez turbinę parową, napędzającą prądnicę zależy od ilości pary dopływającej do turbiny, to znaczy zależy od położenia regulatora, który reguluje dopływ pary.

Zwykle wymagana jest możliwość zmiany prędkości obrotowej turbozespołów’ o ± 5%. Tę zmianę uzyskujemy przez zmianę obciążenia pochwy regulatora lub przez zmianę naciągu jego sprężyn. Przez dodatkowe obciążenie pochwy regulatora osiągamy większą moc oddawaną przez turbinę, a więc i przez sprzężoną z nim prądnicę, gdyż turbina otrzymuje wówczas większą ilość pary. Tak wdęc moc oddawaną przez prądnicę możemy regulować jedynie przez zmianę doprowadzonej do niej mocy mechanicznej.

Natomiast przez zmianę wzbudzenia prądnicy możemy regulować tylko rozdział prądów biernych na poszczególne maszyny pracujące równolegle. Napięcie na szynach rozdzielni nie zmienia się przy tym prawie zupełnie. Ulegnie ono zmianie dopiero wtedy, gdy równomiernie zmienimy wzbudzenie wszystkich prądnic pracujących równolegle.

Zmiana obciążenia pochwy regulatora odśrodkowego, która umożliwia zmianę obciążenia prądnicy, wykonywana jest zdalnie z pola prądnicy w nastawni. Na tablicy lub pulpicie prądnicy w nastawmi umieszczony jest specjalny przełącznik, za pomocą którego wyłączamy silniczek pomocniczy znajdujący się na turbinie obok regulatora odśrodkowego. Przełącznikiem tym możemy uruchamiać silniczek w jednym lub drugim kierunku obrotów. Silnik ten powoduje poprzez przekładnię ściśnięcie sprężyny naciskającej na pochwę regulatora. Wskutek tego, przy tej samej prędkości obrotowej turbiny, regulator więcej obciążony dopuszcza większą ilość pary do turbiny, a więc zwiększa się jej obciążenie. Jeżeli sprężyna jest rozluźniona (przy odwrotnym kierunku obrotów silnika pomocniczego), pochwa regulatora jest słabiej obciążona i do turbiny napędzającej prądnicę dopływa mniejsza ilość pary, a więc zmniejsza się moc oddawana przez turbozespół.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>