Dławiki przeciwzwarciowe

Zadania dławików. Zadaniem dławików w urządzeniach rozdzielczych jest ograniczanie prądów zwarciowych. Dzięki nim przy zwarciach w sieci utrzymuje się napięcie r.a szynach zbiorczych rozdzielni, co umożliwia zasilanie odbiorów również podczas trwania zwarcia na jednym z odgałęzień.

Dławik przeciwzwarciowy stanowi cewkę indukcyjną bez rdzenia stalowego. Ma on znaczną oporność indukcyjną i małą oporność czynną. Dławiki montuje się w rozdzielniach albo pomiędzy wyłącznikami i liniami elektrycznymi, albo pomiędzy poszczególnymi sekcjami szyn zbiorczych. Oporność indukcyjna dławików zwiększa całkowitą oporność obwodu zwarciowego, co zmniejsza prąd zwarciowy. Na skutek małej oporności czynnej straty mocy w dławikach występujące przy normalnej pracy są niewielkie. Ustawiając dławiki należy pamiętać o konieczności przewietrzania ich komór, gdyż dla dławików najczęściej stosowanych wielkości, dła napięć 6 -=- 15 kV i prądów znamionowych do 1000 A, straty w trzech fazach na oporności czynnej przy obciążeniu znamionowym dochodzą do 20 kW. Nie można stosować dławików o zbyt dużej oporności indukcyjnej, ponieważ powodują one indukcyjny spadek napięcia.

Zastosowanie dławików pozwala na dobór mniejszych przekrojów kabli zasilających odbiorców oraz aparatury rozdzielczej o mniejszej wytrzymałości termicznej i mechanicznej, co daje znaczne oszczędności pomimo dodatkowych kosztów dławików. Zmniejszenie spadku napięcia na szynach zbiorczych rozdzielni zwiększa pewność ruchu urządzeń i zmniejsza przestoje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>