Wzbudnica, układy połączeń wzbudzenia

Prąd stały potrzebny do zasilania uzwojenia magneśnicy prądnicy synchronicznej jest zwykle pobierany ze wzbudnicy. Wzbudnica turboprądnicy jest zwykle cztero- lub sześciobiegunową prądnicą prądu stałego, bocznikową z biegunami zwrotnymi. Napięcie znamionowe wzbudnic wynosi od ok. 100 V do 300 V, a moc – w zależności od mocy turboprądnicy – wynosi od kilku do ponad 100 kW.

Wzbudnice są na ogół sprzęgnięte bezpośrednio z prądnicami. Wirnik ‘wzbudnicy jest sztywno połączony z wałem turboprądnicy i wtedy nie ma on własnych łożysk albo jest sprzęgnięty elastycznie z walem prądnicy i wówczas ma dwa łożyska. Częściej stoso wane są wzbudnice z własnymi łożyskami, gdyż uzyskuje się wtedy spokojny bieg wirnika i dobrą pracę szczotek.

Przepisy eksploatacyjne nie zezwalają na wykorzystywanie wzbudnic do innych celów prócz wzbudzania prądnic. Na rys. 11-4 przedstawiono normalny obwód wzbudzenia stosowany dla prądnic. W obwodzie wzbudzenia wzbudnicy znajduje się opornik regulacyjny przeznaczony do regulacji prądu w magneśnicy prądnicy. W obwodzie wzbudzającym nie wolno stosować bezpieczników, ponieważ niemożliwe są nieprzewidziane przeciążenia. Dla kontroli obciążenia wzbudnicy służy amperomierz, a zmianę napięcia wzbudnicy przy uruchamianiu prądnicy sprawdzamy na woltomierzu. Dawniej stosowano dość powszechnie dodatkową regulację w głównym obwodzie wzbudnicy (rys. 11-5). Przez opornik regulacyjny w tym obwodzie przepływa całkowity prąd wzbudzający i dlatego opornik taki zajmuje dużo miejsca, a ponadto w oporniku jest tracona duża moc.

Stosownie do przepisów technicznej eksploatacji elektrowni w elektrowni powinna być zainstalowana wzbudnica rezerwowa przystosowana do wzbudzania którejkolwiek z prądnic w razie uszkodzenia jej wzbudnicy. Jako wzbudnicę rezerwową stosuje się przetwornicę dwumaszynową złożoną z prądnicy bocznikowej prądu stałego i z napędzającego ją silnika indukcyjnego. Moc tego zespołu musi być tak dobrana, aby mógł on dostarczać prąd wzbudzający dla największej prądnicy elektrowni.

Zostaw komentarz

Zobacz jak nasza firma załatwia formalności przy budowie domu - działaj z najlepszymi! Xtreme Anticatabolix
www.cyklinowanieslask.pl/cyklinowanie-chorzow.html materiały elektryczne bydgoszcz osielsko osiedle domów jednorodzinnych łódź formalności przy budowie domu Xtreme Anticatabolix
Archiwa
osiedle domów jednorodzinnych łódź